ROTRAIN

Modelová MHD

Světlo pro Libeňský most

Pozvánku na jeden bohulibý počin nazvaný Světlo pro Libeňský most – protestní vycházka naleznete na  FCB stránce Libeňský most Nebourat, Nerozšiřovat Jsem sice skeptický k výsledku jakéhokoliv protestu, tento nevyjímaje, ale dozvědět se něco nového o této úžasné stavbě, to za to stojí.

 

tabuk007rajče.net

Fabriky

Industriální architektura. Míjíme jí, obzvláště ve velkých městech, bez povšimnutí. Že tu či onde stála továrna nebo jiný průmyslový objekt si uvědomíme až ve chvíli kdy zmizí. A mnohdy se jednalo o nenahraditelnou technickou nebo architektonickou památku. Projekt Fabriky mapuje a dokumentuje zajímavé stavby a nabízí tak nahlédnutí do míst kam se běžný smrtelník hned tak nedostane nebo která již neexistují.

Industriální fasáda
(převzato z webu Fabriky)

 

 

 

Stará Praha

Zajímá Vás stará Praha? Chcete vidět místa dnes již neexistující? Stačí navštívit webové nebo facebookové stránky projektu Stará Praha kde naleznete desítky dobových pohlednic. A pokud Vás fascinují staré pražské tramvaje pak věřte že jich zde naleznete opravdu hodně.

Pohled Hybernskou ulicí na Prašnou bránu
(převzato z webu Stará Praha)

 

Spřáhlo pražského typu

Malé poloměry oblouků tramvajových tratí neumožňují používání nárazníků jak je známe z železničních vozidel. V tramvajovém provozu se proto užívá t.zv. centrální spřáhlo.

Talir_2

Konkrétně v Praze se od počátku el. provozu používalo talířové spřáhlo. Talířové spřáhlo je podobné nárazníku. Středem talíře prochází otvor do kterého se zasunuje táhlo, to je zajištěno čepem.

V roce 1913 v Ústředních dílnách Elektrických drah Král. hl. města Prahy vyvinuli nové spřáhlo  které úspěšně nahradilo do té doby používaná spřáhla talířová. Jeho největší výhodou je kompaktnost, nepoužívá žádná táhla či mezikusy. Toto spřáhlo se, s drobnými úpravami, používá do dnešních dnů v téměř všech provozech do kterých pronikly tramvajové vozy z pražské „Ringhofferky“ (později Tatra Smíchov). Redukce_talir_Praha_2

Oproti talířovému spřáhlu či klasické železniční „šroubovce“ je výroba modelového spřáhla pražského typu náročná; čím větší zmenšení tím náročnější. Přepočteme-li spřahovací hlavici do nejobvyklejší modelové velikosti H0 (1:87) zjistíme že bez použití t.zv. přesných technologií (CNC frézka, chemické či elektrochemické obrábění nebo 3D tisk) není možné její model vyrobit. Výrobci modelů tramvajových vozidel i tramvajoví modeláři se proto v drtivé většině ubírají cestou stylizace, většinou s rozporuplnýn výsledkem.

Riess_3

Osobně je mi známý jediný výrobce skutečně modelového provedení „pražského spřáhla“, firma Alfred Rieß. V jejím pojetí se jedná o velmi kvalitní odlitek ze žlutého kovu. Přes to že model je velmi subtilní funkčnost spřáhla je zachována. Bohužel v současnosti je tento model nedostupný a informace o tom zda bude obnovená jeho výroba nemám.

Nemodelovost a nyní i nedostupnost kvalitních spřáhel pro modely tramvají mne přivedly k úvahám o vlastním vývoji a výrobě pražského typu. V současné době mám hotové podklady pro rapid prototyping, popř. pro tvorbu dat pro CNC frézování.

Sprahlo_Praha_mosaz_small

Optimální se jeví 3D tisk a následné odlévání z kovu. Nabídku na provedení mám od jedné šperkařské firmy která je vybavená pro 3D tisk i odlitky. Jako všechny modelářské projekty i tento stojí a padá s finanční stránkou věci.

 

Vozovna Vokovice osmdesátiletá

Vozovna Vokovice

Zajímavý příspěvek na webu Dopravního podniku hl. města Prahy.

Vítejte

Vítejte na mojí nové webové prezentaci. Zatím je zde pusto – prázdno ale mám v plánu to v brzké době změnit. Tak mi držte palce.